25 грудня 2020 р.

Ювілей композитора

Григорій Гурійович Верьовка - український композитор, хоровий диригент і педагог.
Як композитор працював переважно в царині хорової масової пісні, займався обробками народних пісень.
У 1943 році він організував Український державний народний хор, понад 20 років був його художнім керівником і головним диригентом.
У 1964 році хору було надано ім'я Григорія Верьовки.
Подейкують, що з всесвітньовідомим українським Хором
мріяв заспівати Пол Маккартні!
До 125-річчя від дня народження митця, у секторі оформлена книжково-ілюстративна виставка «Народжений для музики», яка розповідає про найважливіші життєві і
творчі миттєвості композитора.
Виставка діятиме до 29 грудня.
Запрошуємо до читання!
1. Провідники духовності в Україні : [довідник] / за ред. І. Ф. Кураса. - К.: Вища школа, 2003. - 783 с. 
У довіднику наведено відомості про широку плеяду найвидатніших державотворців, діячів культури, науки, освіти, церкви, які на різних історичних етапах пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії, пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного відродження і розбудови Української держави.

2. Мистецтво України : біографічний довідник / ред. А. В. Кудрицький. - Київ : Укр. енциклопедія ім. П. Бажана, 1997. - 704 c. 
До однотомника включено 6,5 тисячі статей - коротких біографічних довідок про українських митців, а також діячів культури інших народів, життя і діяльність яких пов'язані з Україною. В комплексі довідник через творчі біографії митців висвітлює історію українського мистецтва, усіх його жанрів і галузей, різних епох і часів. Розрахований на фахівців та широке коло читачів.

3.Українські композитори: довідник школяра. - Т.: Навч. книга-Богдан, 2009. - 52 с. 
У пропонованому виданні подано стислі відомості про життєвий і творчий шлях видатних вітчизняних митців у царині музики. Для учнів загальноосвітніх музичних шкіл та шкіл мистецтв.

4. Співає український народний хор імені Г. Верьовки [Ноти] / авт.-упоряд.
А. Т. Авдієвський, упоряд. М. І. Пилипчак, худож. оформ. І. В. Кривошей . - К. : Муз. Україна, 2005. - 280 с.

5. Муха, А. Композитори України та української діаспори : Довідник / 
А. Муха . - К. : Муз. Україна, 2004. - 352 c. 
Містить понад 1000 статей, в яких подано стислі відомості про життя та творчий доробок українських композиторів від найдавніших часів до наших днів, включаючи тих митців, які працювали і працюють поза межами України. До більшості статей додана бібліографія.

6. Історія української музики : в 6 т. / редкол. : М. М. Гордійчук (голова) [та ін.] ; АН УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського. - Київ : Наук. думка, 1989 - 1992. 

      Т. 4 : 1917-1941 / [авт. тому: М. В. Беляєва, Т. П. Булат, Ю. П. Булка та ін.]; редкол. тому: Л. О. Пархоменко (відп. ред.) [та ін.]. - 1992. - 613, [2] c. : іл.
Том присвячений музичній культурі України 1917-1941 pp. Простежується становлення окремих жанрів творчості композиторів - масової пісні, хорової, оперної, симфонічної, камерно-вокальної та інструментальної музики, висвітлюється розвиток фольклору, організація музичного життя та спеціальної освіти. Розглядається творчість М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового,
Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, А. Штогаренка, Ю. Мейтуса, М. Вериківського, Г. Верьовки та інших композиторів.
Для музикознавців, естетиків, істориків, викладачів, студентів, шанувальників музичного мистецтва.

7. Королюк, Н. Корифеї української хорової культури XX століття [Текст] / Н. Королюк. - Київ : Муз. Україна, 1994. - 288 с.
У пропонованому виданні розповідається про життєвий і творчий шлях плеяди композиторів України, котрі по праву вважаються класиками національного мистецтва - М. Леонтовича, К. Стеценка, Я. Степового, О. Кошиця, 
С. Людкевича, П. Козицького, М. Вериківського, Г. Верьовки, Л. Ревуцького, 
Б. Лятошинського, А. Штогаренка.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар